Crisis Education Company är ett företag som tillhandahåller utbildning och övning inom krishanteringsområde. Vi testar beredskaps- och säkerhetsrutiner och identifierar vardagliga icke önskvärda händelser vilka kan utvecklas till en krissituation.

Vi jobbar med Riskanalys.
Skräddarsydda spel.
Provtryckning av era säkerhets- och beredskapsrutiner.
Identifierar problem.
Vänder oss till nyckelfunktioner i företaget.
Bidrar till möjliga lösningar.

Konceptet är erfarenhetsbaserat.